Celebrated Holi 2017 at our RadhaKrishna Mandir Valencia/Spain

Celebrated Holi 2017 at our RadhaKrishna Mandir Valencia/Spain.
Photos taken by photographer.

Celebró holi 2017 en nuestro radhakrishna Valencia Valencia / España.
Fotos tomadas por fotógrafo.